Pogoda

Web analytics, Visit tracker, Conversion rate optimization

 

Prezes Zarządu Irena Kaczmarczyk
Skarbnik Regina Bronisława Szynal
Wiceprezes Zarządu Alina Pleskacz
Monika Janda
Sekretarz Bożena Sarzyńska

 

ORGAN NADZORU
Członek organu nadzoru Henryk Wlaź
Członek organu nadzoru Tomasz Borek
Członek organu nadzoru Teresa Kotowska