Pogoda

Web analytics, Visit tracker, Conversion rate optimization

HISTORIA
STOWARZYSZENIA „ZŁOTA NITKA" W LUCHOWIE DOLNYM

W dniu 10.02.2010 r. we wsi Luchów Dolny zebrała się grupa mieszkańców, która postawiła sobie za cel: poprawę warunków życia, zmianę wizerunku wsi z zachowaniem tradycji regionalnej, modernizację i rozbudowę infrastruktury wiejskiej, podniesienie kwalifikacji mieszkańców oraz zapewnienie warunków rozwoju dzieci i młodzieży oraz poprawę warunków spędzenia czasu wolnego.

Po kilku spotkaniach, przy wsparciu Instytutu Rynku Pracy – Fundacji Nowy Staw w ramach projektu RAZEM ! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej uznano, że określone cele można osiągnąć powołując Stowarzyszenie jako organizację posiadającą osobowość prawną, która stanie się partnerem społecznym, reprezentującym wieś Luchów Dolny wobec władz jak i innych podmiotów wspierających rozwój wsi.

Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się 10.02.2010 r. w trakcie, którego omówiono ogólne warunki utworzenia organizacji pozarządowej we wsi Luchów Dolny. Stowarzyszenie „Złota Nitka" w Luchowie Dolnym, ukonstytuowało się na zebraniu założycielskim w dniu 15.05.2010 r. Swoją działalność Stowarzyszenie rozpoczyna od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 1.07.2010 r. Posiadamy numer identyfikacji podatkowej oraz numer identyfikacyjnym REGON.

W dotychczasowej działalności Stowarzyszenie skupia się na przedsięwzięciach integracyjno – programowych. Braliśmy aktywny udział w realizacji projektu konkursowego jako partner Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie pt. „Inicjatywy społeczne na rzecz społeczności Luchowa Dolnego" w ramach Programu Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich. Efektem projektu była realizacja działań wspierających środowisko naszej wsi, w tym wspieranie działań naszego Stowarzyszenia na zebraniach organizacyjnych, szkoleniach, kursach kulinarnych, filmach plenerowych, oraz imprezach zabezpieczających czas wolny dla dzieci i młodzieży.

W 2010 r. odbyły się dwa kursy kulinarne, zakończone degustacjami przygotowanych potraw. W dniu 9.11.2010 r. przedstawiciele Stowarzyszenia wraz z przedstawicielami gminy Tarnogród biorą udział w prezentacji gminy Tarnogród na podsumowaniu Programu Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich w Lublinie.

W 2011 r. przy wsparciu Fundacji Nowy Staw zorganizowaliśmy dla mieszkańców kurs obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. Efektem starań sołtysa Adama Pogorzelca oraz Stowarzyszenia zbudowano w połowie wsi chodnik, wzdłuż drogi powiatowej biegnącej przez wieś.

W 2012 r. w ramach projektu „Sport rekreacja dla wszystkich" przy wsparciu: Burmistrza i Rady Gminy Tarnogród, Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, Koła Łowieckiego nr 58, Nadleśnictwa Biłgoraj i zaangażowaniu kilku mieszkańców Luchowa Dolnego zbudowaliśmy we wsi plac zabaw dla dzieci.

W 2013 r. zorganizowaliśmy przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Biłgoraju Dzień Dziecka. W dniu 10.11.2013 r. zakończyły działalność władze Stowarzyszenia I kadencji w składzie: prezes – Henryk Wlaź, wiceprezesi: Monika Janda, Alina Pleskacz, skarbniczka – Regina Szynal, sekretarz – Bożena Krupa.

Opracował: Henryk Wlaź